Dubová alej u Zámečku na Podhůří

 

Oficiální název aleje je "Dubová alej u Zámečku na Podhůří". Jakožto významná krajinná dominanta a prostředek k ochraně vzácných druhů hmyzu, bylo stromořadí, jehož vlastníkem je Město Vrchlabí, prohlášeno za památné dne 5. března 2009.

Alej sestává z 83 dubů ve sponu cca 4 metry. Stromy jsou v poměrně dobrém zdravotním i technickém stavu, až na jeden, který je suchý. Obvody jejich kmenů se pohybují v rozpětí 150-300 cm a dosahují stáří přibližně mezi 160-190 lety. Alej má vymezené také speciální ochranné pásmo - pruh po obou stranách aleje v šíři 10 metrů. Toto není samozřejmost, neboť není-li vymezeno zvláštní ochranné pásmo, má se za to, že ochranným pásmem je ze zákona kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene zjištěného ve výšce 130 cm od paty kmene.

Hlavními zdroji ohrožení hartecké dubové aleje se jeví zejména rekonstrukce komunikace, výkopové práce, výstavba v ochranném pásmu stromů, neodborný ořez, mechanické poškození těžkou mechanizací, změna chemismu nebo vodního režimu půdy, ukládání materiálu v těsné blízkosti stromů, apod.

Bezprostřední rizika byla odvrácena režimem ochrany aleje, který výslovně zakazuje hlubokou orbu v ochranném pásmu a poškozování stromů zemědělskými stroji.
 
Ing. Jakub Šimurda
přírodní vědy
Krkonošské muzeum Správy KRNAP

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode